17 października 2016 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbędzie się uroczyste wręczenie Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor. 

Nagrodą Veritatis Splendor Małopolska będzie honorować osoby otwarte na inne kultury, przezwyciężające stereotypy oraz działające na rzecz poznawania i współistnienia z drugim człowiekiem. Nagroda za zasługi na rzecz szerzenia dialogu w wymiarze kulturowym, społecznym i międzyreligijnym będzie przyznawana co dwa lata. Wysokość nagrody wyniesie równowartośc 100 tys. dolarów amerykańskich. 

W tym tygodniu Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o powołaniu 13 członków kapituły, która w październiku dokona wyboru pierwszego laureata nagrody. O ustanowieniu Veritatis Splendor zadecydował małopolski sejmik w maju b.r., z inicjatywy Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Wówczas Leszek Zegzda z zarządu województwa tak opisywał wyróżnienie: - Nagroda przyczyni się do podkreślenia tożsamości Małopolski na arenie międzynarodowej, pokazania jej wyjątkowości i dziedzictwa intelektualnego. To również forma uhonorowania Jana Pawła II, którego zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione.

Patronem nagrody Województwa Małopolskiego jest Jan Paweł II, określany mianem Człowieka Dialogu. Życie i pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, Polaka i Małopolanina, były i nadal są dla społeczności międzynarodowych przykładem otwartości na różnorodność kultur, dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości.

Kapituła nagrody co dwa lata wyłoni laureata z nadesłanych przez osoby prywatne i instytucje zgłoszeń. Członek kapituły swoją funkcję będzie pełnił honorowo przez 4 lata.

 

 

 

 

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

Newsletter

Zapisz się
do góry