23 maja 2016 r., podczas XIII sesji Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor.

Ideą dla ustanowienia i przyznawania przez samorząd województwa małopolskiego Nagrody za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym jest uznanie oraz zrozumienie przesłania Świętego Jana Pawła II dla konieczności i zasadności budowania społeczności opartych na dialogu międzykulturowym.

Jak napisał Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej encyklice Veritatis Splendor „...żaden człowiek nie może się uchylić od podstawowych pytań: Co powinienem czynić? Jak odróżniać dobro od zła? Odpowiedź można znaleźć tylko w blasku prawdy, która jaśnieje w głębi ludzkiego ducha...”. Wewnętrzny głos moralny człowieka jest szczególnym wymiarem jego siły i pozwala mu nie tylko dokonywać słusznych wyborów, ale również czynić wszytko, by dzielić się nim z innymi ludźmi.

Jedną z tych rzeczy, których wymagał Ojciec Święty Jan Paweł II, jest dialog. Owo wezwanie szczególnie wyraziście postawił już 10 VI 1979 r. na krakowskich Błoniach. W swojej homilii wyraźnie zauważył, że postawa otwarcia na drugich nie wynika ze słabości i nie jest rodzajem kapitulacji. Papieskie wezwanie do dialogu zostało ukazane jako konsekwencja duchowej siły: „Musicie być mocni mocą tej wiary, nadziei i miłości [...], która pozwala nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem”. W dalszej części homilii Ojciec Święty powiedział: „Trzeba pracować na rzecz pokoju i pojednania pomiędzy ludźmi i narodami całej ziemi. Trzeba szukać zbliżeń. Trzeba otwierać granice [...]”.

Życie i pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II były i nadal są dla społeczności międzynarodowych świadectwem prawdy i budowania rzeczywistych relacji między ludźmi, niezłomnej pracy oraz czynienia wymiernego dobra. Międzynarodowa społeczność określała Go mianem Człowieka Dialogu za wszelkie zauważane działania, których celem było stwarzanie płaszczyzny porozumienia dla różnych społeczeństw, dla otwartości na treści różnych kultur, na dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości. Zauważano kreślenie wizji współistnienia kultury i społeczeństw poprzez wzajemnie poznawanie i współistnienie.

Nagrodą im. Jana Pawła II Veritatis Splendor honorowane mają być osoby otwarte na inne kultury, przezwyciężające stereotypy oraz działające na rzecz poznawania i współistnienia z drugim człowiekiem. Nagroda przyczyni się do podkreślenia tożsamości Małopolski na arenie międzynarodowej, pokazania jej wyjątkowości i dziedzictwa intelektualnego. To również forma uhonorowania Jana Pawła II, którego zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione – mówił pan Leszek Zegzda członek zarządu województwa.

Nagroda Veritatis Splendor została ustanowiona również dla upamiętnienia Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Wysokość Nagrody wynosi 100 000 USD. Pierwszy laureat ma zostać wyłoniony jeszcze w tym roku.

 

32bas

Fot. Grzegorz Gałązka

Newsletter

Zapisz się
do góry