21 lutego 1978 r. zmarł Mieczysław Kotlarczyk. Pogrzeb, któremu przewodniczył Kardynał Karol Wojtyła odbył się cztery dni później na krakowskim Cmentarzu Salwatorskim. Były aktor konspiracyjnego Teatru Słowa pożegnał swojego pedagoga, mistrza i przyjaciela.
Śp. Mieczysławowi Kotlarczykowi nie dane było przeżywać radości, która stała się udziałem wszystkich Polaków - wyboru pamiętnego, październikowego konklawe 1978 roku.

Read more: 40. rocznica śmierci Mieczysława Kotlarczyka

„Bóg. Muzyka. Trwanie” – rozmowa o fundamentach życia, wspomnieniach dotyczących Osób Jana Pawła II i Kardynała Macharskiego, o sacrum w muzyce. Tym razem interlokutorem Dominiki Jamrozy jest ks. Robert Tyrała, profesor Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prezydent honorowy Międzynarodowej Federacji „Pueri Cantores”, prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie. Spotkanie w ramach cyklu „Rozmowy Sceny Papieskiej”.

Read more: "Bóg. Muzyka. Trwanie" – z cyklu „Rozmowy Sceny Papieskiej.

Dzisiaj, w przedświąteczny piątek, 22 grudnia 2017 r., w Szkole Podstawowej im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie z Oddziałami Gimnazjalnymi odbyły się kolejne warsztaty „Sceny Papieskiej” zatytułowane „Z kulturą o KULTURZE”.

Read more: Kolejne warsztaty „Z kulturą o KULTURZE”

Page 13 of 39

Newsletter

Zapisz się
do góry