„Wolność trzeba ciągle zdobywać
Nie można jej tylko posiadać –
Przychodzi jako dar
Utrzymuje się poprzez zmaganie.
Całym sobą płacisz za wolność –
Więc to wolnością nazywaj,
Że możesz płacąc
Ciągle na nowo siebie posiadać.
Tą zapłatą wchodzimy w historię
I dotykamy jej epok (…)”


Do tych wersów z poematu Karola Wojtyły „Myśląc Ojczyzna” (1974 r.) odwołała się przed kilkunastu laty na kartach swojej książki „Mówić wierszem”  Ś. P. prof. Maria Danuta Michałowska. Cytując  te słowa zwróciła uwagę czytelnika na ponadczasowość i uniwersalizm zawartej w nich myśli; refleksji, która miała stać się „zawsze aktualnym drogowskazem” dla kolejnych pokoleń … nie tylko w czasach „zniewolenia”.

Read more: Pożegnanie Danuty Michałowskiej - aktorki Teatru Rapsodycznego

Warsztaty recytatorskie "Przejrzystość i barwa słowa" to wspaniała oferta dla młodzieży, pedagogów prowadzących szkolne koła recytatorskie i teatralne, lektorów, konferansjerów! Startujące niebawem warsztaty obejmują osiem cotygodniowych intensywnych spotkań, realizowanych według autorskiego programu prowadzących zajęcia – zawodowych aktorów: Barbarę Szałapak i Jacka Milczanowskiego.

Read more: Warsztaty recytatorskie "Przejrzystość i barwa słowa"

Od jesieni 2014 roku konstytuuje się kolejna odsłona projektu „Scena Papieska”, zakładająca poszerzenie jego formuły. Scena skupiać się będzie na działaniach mających na celu konsolidację przedstawicieli różnych środowisk: artystów, ludzi kultury i sztuki, pracowników naukowych oraz osób, dla których szeroko rozumiana twórczość Karola Wojtyły jest duchowym dziedzictwem oraz artystyczną inspiracją. Tym samym projekt - marka „Scena Papieska” w swoim zamierzeniu powinien stać się platformą prezentacji oraz wymiany myśli, działań twórczych, doświadczeń naukowych czy publicystycznych, które ogniskować się będą wokół bogatej i wielowymiarowej spuścizny Jana Pawła II oraz tematu „sacrum” w sztuce. Propozycje podejmowane w ramach tego komplementarnego przedsięwzięcia adresowane będą oraz realizowane w dwóch zasadniczych nurtach: amatorskim (m.in. poprzez realizację warsztatów) oraz profesjonalnym (m.in. gościnne prezentacje w wykonaniu artystów zawodowych).

Read more: Kolejna odsłona „Sceny Papieskiej”

Page 36 of 39

Newsletter

Zapisz się
do góry