23 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach odbyły się warsztaty „Sceny Papieskiej” IDMJP2 zatytułowane „BUDUJ(MY) SIEBIE!” oraz spotkanie połączone z prelekcją adresowaną do Pedagogów.

Podczas zajęć w formie miniwykładu młodzi w skupieniu i z godną podziwu uwagą zapoznali się z: teatralną biografią Polaka-Papieża (z której później pełnymi garściami czerpał); wpisaną w całe Jego życie postawę rozwijania własnych talentów, „budowania siebie”; a także wyniesionych z domu rodzinnego zasad kultury osobistej i szacunku do drugiego człowieka.
Uważam, że w dobie kryzysu dialogu i powierzchowności kontaktów międzyludzkich uzasadnione jest naśladowanie tych właśnie postaw Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

+++

Podczas spotkania z Gronem Pedagogicznym w formie prelekcji traktującej o bieżącej działalności Instytutu, odwołałam się do własnych doświadczeń koordynatora „Sceny Papieskiej” IDMJP2, zrealizowanych projektów związanych z biografią teatralną „Rapsodyka Słowa Odwiecznego”, a także do osobistych przemyśleń edukatora, zajmującego się promowaniem wśród Młodych Osoby Jana Pawła II - Człowieka Wielkiego Ducha.

Wnikliwa analiza Jego biografii, wartości, postaw, które reprezentował, szeroko rozumianej spuścizny literackiej, homiletycznej stanowi niewyczerpalne źródło.

(…) Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być —
(…)
„TRYPTYK RZYMSKI” Jan Paweł II

Poznawanie Wojtyły jest pasjonujące. Dzielmy się tą pasją.
Kolejne pokolenia zachwycajmy Pełnią Jego Człowieczeństwa.

Dominika Jamrozy

Newsletter

Zapisz się
do góry