Dziś wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 114 im. Arkadego Fiedlera z Krakowa spacerując po „papieskim mieście” zatrzymywaliśmy się przy/w miejscach związanych z biografią Karola Wojtyły – Kapłana – Artysty – Dramaturga, humanisty, przyjaciela ludzi nauki, sztuki, twórców Teatru Rapsodycznego. 

 

(…) Trudno w Polsce być artystą, nie przeszedłszy przez Kraków.
Mam na myśli wszystkie gałęzie sztuki.
I tę gałąź, z którą byłem może najbliżej związany,
to znaczy sztukę żywego słowa, sztukę teatru (…)
(Z przemówienie do przedstawicieli świata nauki i kultury
zgromadzonych w kościele OO. Paulinów na Skałce, 08.061979r.)

 

 

Piękna aura, złota polska jesień, sprzyjała - wpisanej w scenariusz liscienaszej wędrówki - lekturze fragmentów wybranych utworów Cypriana Kamila Norwida (poety tak cenionego przez Jana Pawła II), Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza czy Stanisława Wyspiańskiego.

Dominika Jamrozy

Newsletter

Zapisz się
do góry