15 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dominikowicach k. Gorlic odbyły się warsztaty „Sceny Papieskiej” IDMJP2 pn. BUDUJ(MY) SIEBIE!, zajęcia realizowane w ramach „Bonu Kultury” – inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego oraz regionalnych instytucji kultury.


Młodzi uczestnicy warsztatów zapoznali się z teatralną biografią Karola Wojtyły, młodzieńczą fascynacją aktorstwem, tą z czasów szkolnych, wadowickich, Jego zaangażowania w krakowski, konspiracyjny Teatr Słowa Mieczysława Kotlarczyka.

Podczas zajęć odwołaliśmy się do umiejętności, które przyszły Papież nabył dzięki temu doświadczeniu i mógł z nich później czerpać, np. podczas publicznych wystąpień (m.in. autoprezentacja), w budowaniu dialogicznej relacji z drugim człowiekiem.

Okres młodości jest czasem szczególnie intensywnego odkrywania
ludzkiego ja - i związanych z nim właściwości oraz uzdolnień.
Stopniowo i sukcesywnie odsłania się
przed wewnętrznym widzeniem rozwijającej się osobowości młodzieńczej lub dziewczęcej
owa specyficzna, poniekąd jedyna i niepowtarzalna
- potencjalność konkretnego człowieczeństwa,
w którą wpisany jest cały projekt przyszłego życia.
Jan Paweł II

Godne przypominania i mówienia o nich - zwłaszcza ludziom młodym - są życiowe postawy i wybory Karola Wojtyły - Jana Pawła II, wpisane w całą Jego biografię: pracowitość, rozwijanie talentów, pasji, otwartość na nową wiedzę, ciekawość drugiego człowieka oraz wysoka kultura osobista.

Zbudowana zainteresowaniem oraz zaangażowaniem młodych odbiorców - prowadząca warsztaty Dominika Jamrozy (polonista-teatrolog)

 

bdms poziomka

Newsletter

Zapisz się
do góry