Żyjąc i działając, człowiek określa swój stosunek do bytu, prawdy i dobra. Artysta w szczególny sposób obcuje z pięknem. W bardzo realnym sensie można powiedzieć, że piękno jest jego powołaniem, zadanym mu przez Stwórcę wraz z darem «talentu artystycznego». (z Listu do Artystów, Jan Paweł II, 4 kwietnia 1999 r.)

Ludzie sztuki i kultury zawsze byli bliscy Karolowi Wojtyle – Janowi Pawłowi II. Znał to środowisko bardzo dobrze. Nie sposób nie wspomnieć tu o Jego osobistym, aktorskim doświadczeniu wyniesionym z Teatru Słowa Mieczysława Kotlarczyka, ale także bliskich relacji ze światem kultury w czasach, kiedy przewodził Kościołowi w Krakowie. Spotykał się z artystami wielokrotnie. Zapraszał do Pałacu Biskupiego przy ul. Franciszkańskiej 3, dzielił z nimi opłatkiem, pielęgnował przyjaźnie. Ową tradycję spotkania kontynuował podczas 27 lat swojego pontyfikatu, zapraszając do siebie, do Watykanu, do Castel Gandolfo. Był otwarty na wrażliwość ludzi sztuki. Wielokrotnie z estymą i uznaniem wypowiadał się o ich pracy i powołaniu. 

Na początku pontyfikatu, 20 maja 1982 roku powołał Papieską Radę ds. Kultury. Siedemnaście lat później, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, opublikował „List do Artystów” - jeden z najwspanialszych esejów o sztuce i roli tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej. g galazka

Występowali przed nim najwybitniejsi, m.in. skrzypek Yehudi Menuhin, rockmann Bob Dylan czy słynny tenor Placido Domingo. Nie sposób wymienić wszystkich. Spotkania z Ojcem Świętym zapisały się na zawsze w ich pamięci, były ważnym doświadczeniem, zaszczytem …

Jan Paweł II śledził nowinki artystyczne. Na zdjęciu obok, dzięki znakomitemu fotografowi Grzegorzowi Gałązce, uwieczniony został występ mistrzów Polski w break dance, który odbył się w Watykanie, w Sali Klementyńskiej, 25 stycznia 2004 roku, podczas audiencji dla Fundacji Centrum Twórczości Narodowej, na czele ze światowej rangi reżyserem Krzysztofem Zanussi, który przełożył na język filmu jeden z pierwszych dramatów Karola Wojtyły, pt. „Brat naszego Boga”.


Ojciec Święty bardzo lubił śpiewać kolędy. Improwizował, tworząc „a vista” ich kolejne wersy, strofy. Zachowały się wzruszające nas dzisiaj nagrania, np. wykonywanej przez Niego pastorałki zaczynającej się od słów „Oj maluśki, maluśki…”

Już jutro, 26 stycznia 2019 r. Krakowie, znakomici polscy artyści - wyborni wokaliści i muzycy - oddadzą hołd Ojcu Świętemu, występując podczas X-go Jubileuszowego Koncertu Kolęd „Śpiewajmy i grajmy Mu!”. Wykonają - w wyszukanych aranżacjach - polskie (ale nie tylko) kolędy, pastorałki i bożonarodzeniowe pieśni. Serdecznie Państwa na to wydarzenie zapraszam, zapraszamy!

Dominika Jamrozy (koordynator „Sceny Papieskiej”)

 

Newsletter

Zapisz się
do góry