Jan Paweł II ze względu na swoją działalność na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego nazywany był „budowniczym mostów”. Tytuł proponowanych obecnie warsztatów - wpisanych w Scenę Papieską IDMJP2 - nawiązuje do tego określania, odkrywając inne jeszcze postawy i życiowe wybory Papieża-Polaka. Był Człowiekiem Wielkiego Ducha, o wysokiej kulturze osobistej, nieustannie pracującym nad sobą, rozwijającym własne talenty. Zawsze budował pozytywne relacje z drugim człowiekiem. W dobie kryzysu dialogu i powierzchowności kontaktów międzyludzkich uzasadnione jest naśladowanie tych właśnie postaw Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

 

Okres młodości jest czasem szczególnie intensywnego odkrywania ludzkiego ja - i związanych z nim właściwości oraz uzdolnień. Stopniowo i sukcesywnie odsłania się przed wewnętrznym widzeniem rozwijającej się osobowości młodzieńczej lub dziewczęcej owa specyficzna, poniekąd jedyna i niepowtarzalna - potencjalność konkretnego człowieczeństwa,
w którą wpisany jest cały projekt przyszłego życia.

Jan Paweł II

 

W program warsztatów wpisany jest m.in. mini-wykład poświęcony teatralnej biografii Papieża, Jego aktorskim doświadczeniom z lat młodości, z których później czerpał podczas swojego pontyfikatu, a także spotkaniom Jana Pawła II z ludźmi świata kultury, sztuki, nauki; praca w grupach (uczestnicy przygotują mini-scenki, w których przedstawią pozytywne i negatywne sposoby zachowania i komunikowania się); wspólne omówienie zasad dotyczących wystąpienia publicznego, autoprezentacji oraz reguł savoir-vivre'u; rozwiązywanie krzyżówek.

Zajęcia adresowane do młodzieży: w wieku od 13 do 19 lat wraz z wychowawcami, nauczycielami języka polskiego, katechetami

Liczba uczestników: do 20 osób, grupy szkolne (zorganizowane)

Czas trwania: 90 min.

Kalendarz zajęć: październik 2018-czerwiec 2019, terminy ustalane indywidualnie, wymagana rezerwacja

Miejsce: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30

Szczegółowe informacje i rezerwacja: Dominika Jamrozy, tel. (12) 619 87 87 / e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

 

Warsztaty realizowane w ramach programu:

logo bonkultury kolor

 

 

Newsletter

Zapisz się
do góry