Świętujemy dziś Międzynarodowy Dzień Teatru. Artystom Sceny życzymy realizacji wspaniałych projektów otwierających zawodowe horyzonty, dobrych i twórczych emocji oraz uznania publiczności, co dzień wypełniającej teatralną widownią.

 


W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, warto przywołać słowa Jana Pawła II, który doceniał wkład świata kultury w kształt i kondycję społeczeństwa; Papieża-Polaka, który wiedział, jaką wartość ma sztuka, będąca trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw człowieka:

Naród istnieje „z kultury” i „dla kultury”. I dlatego właśnie jest ona znamienitym wychowawcą ku temu, aby bardziej być we wspólnocie, która ma dłuższą historię niż człowiek i jego rodzina. (…) Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród – nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi jak tylko własna kultura, która okazała się w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg.1

Drodzy Państwo, wszelkiego dobra w życiu osobistym!


Dominika Jamrozy
(koordynator Sceny Papieskiej)

 


 

       Raz jeszcze trwamy w przygotowaniu do czerpania w pełni ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Warto choć na moment się zatrzymać, bardziej być w relacji z Bogiem, z samym sobą, ze sztuką, pochylić się nad interpretacją aktu twórczego postrzeganego z chrześcijańskiej perspektywy.

Niech słowo głoszone przez księdza profesora Tadeusza Dzidka w kościele św. Krzyża w Krakowie (26-28 kwietnia 2018 r. godz. 18.00), inspirowane naukami ks. bpa Karola Wojtyły z 1962 roku, pomoże nam w podjęciu osobistej refleksji i próby odpowiedzenia sobie na pytania w jakiej kondycji jest nasze człowieczeństwo, nasza wiara, wreszcie - jakie jest nasze życiowe powołanie.


 

1 Cytat z przemówienia Jana Pawła II „W imię przyszłości kultury”, wygłoszonego w siedzibie UNESCO, 2.06.1980, pkt.15.

Newsletter

Zapisz się
do góry