W minioną sobotę pedagodzy z Krakowa, regionu Małopolski (ale nie tylko) podczas konferencji „Zachwycajmy Wojtyłą” zgłębiali kunszt słowa - twórczość literacką Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

W opinii wielu uczestników - obok przyjemności studiowania tematu, wysłuchania „gęstych” merytorycznie wystąpień znawców tematu oraz uczestniczenia w świetnie przygotowanych warsztatach metodycznych - spotkanie wzbogaciło ich duchowo. I taka idea przyświecała temu wydarzenia, realizowanemu przez „Scenę Papieską” Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II. Tym spotkaniem chcieliśmy przede wszystkim wesprzeć i skonsolidować wokół Instytutu pedagogów, którzy pracują dziś z młodym pokoleniem Polaków, pamiętających Wielkiego Rodaka już tylko z archiwalnych materiałów telewizyjnych, fotografii, wspomnień rodziców, dziadków.

Mamy świadomość, że twórczość literacka Świętego jest trudna, pisana przez wybitnego intelektualistę XX i XXI wieku, a jej lektura wymaga od nas, dorosłych osobistego wysiłku. Tym większy  nasz podziw i szacunek wobec obecnych na konferencji Pedagogów-Pasjonatów, którzy chcą dziś mierzyć się z trudnym zadaniem podawania tych tekstów współczesnym młodym ludziom. Obecność nauczycieli, tak licznie zgromadzonych w Sali Konferencyjnej Domu Duszpasterskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, napawa nas nadzieją, jest swego rodzaju świadectwem oraz potwierdza sens realizowania kolejnych takich spotkań.

Jako pierwsza swój wykład zatytułowany „Przekaz treści mistycznych w utworach literackich Karola Wojtyły” wygłosiła prof. Zofia Zarębianka, profesor zwyczajny w zakresie literaturoznawstwa, poetka, eseistka, autorka 15. książek i kilkuset artykułów, która w swojej pracy badawczej zajmuje się związkami między literaturą a religią, duchowym i teologicznym wymiarem literatury dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku.

 

konferencja dla polonistow idmjp2 02 konferencja dla polonistow idmjp2 04

 

Z kolei dr Stanisław Dziedzic, historyk literatury, kulturoznawca, nauczyciel akademicki, autor ponad tysiąca publikacji naukowych i popularnonaukowych, m. in. książki „Romantyk Boży”, badacz twórczości Wojtyły, który opracował i wydał niepublikowane wcześniej, młodzieńcze wiersze przyszłego Papieża-Polaka, w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Teatrał i poeta. Nad Sonetami Karola Wojtyły” w dużej mierze skupił się na zaprezentowaniu młodzieńczych fascynacji artystycznych Karola Wojtyły, odwołując się także do swoich osobistych wspomnień związanych z wieloletnią pracą nad studiowaniem biografii i dzieła Świętego.

 

konferencja dla polonistow idmjp2 06 konferencja dla polonistow idmjp2 09

 

Dr Marta Burghardt, absolwentka Wydziału Literatury i Filozofii Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) w Rzymie, kilkuletni pracownik Centrum Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, autorka autoryzowanego przekładu na język włoski poezji młodzieńczych Karola Wojtyły, książki „Wadowickie korzenie Karola Wojtyły” odwołała się do swoich doświadczeń - pracy translatora. Musiała się np. zmierzyć się z przekładem na język włoskich neologizmów czy słów i wyrażeń wywodzących się z gwary podhalańskiej.

 

konferencja dla polonistow idmjp2 10 konferencja dla polonistow idmjp2 11

 

Prelegenci obecni na naszej konferencji są Członkami Komitetu Naukowego Krytycznej Edycji Twórczości Literackiej Karola Wojtyły, wspaniałego dzieła, któremu towarzyszysz ogrom pracy. Moim skromnym zdaniem to jeden z najcenniejszych projektów Instytutu, realizowany we współpracy z Centrum Myśli im. Jana Pawła II w Warszawie: wydanie podług sztuki edytorskiej twórczości literackiej Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Praca badawcza naszych wybitnych „wojtyłologów” zwieńczona zostanie wydaniem kilku tomów dzieł Papieża-Polaka i powinna dobiec końca w 2020 roku, w 100-lecie Jego urodzin.

Drugą część naszego spotkania wypełniły świetnie przygotowane warsztaty metodyczne poprowadzone przez Pedagogów-Praktyków.

Pierwszy warsztat – pakiet sugestii dydaktycznych wspierających pedagogów w pracy nad wybranym fragmentem książki „Przekroczyć próg nadziei” poprowadziła dr Agnieszka Kania, na co dzień związana z Katedrą Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz współautorka cyklu podręczników do szkoły podstawowej „Czarowanie słowem”.

 

konferencja dla polonistow idmjp2 14 konferencja dla polonistow idmjp2 15

 

Z kolei mgr Sylwia Rembisz-Matoga – polonistka (absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która współpracowała m. in. z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie), podzieliła się podczas swojego warsztatu z zebranymi bardzo ciekawymi pomysłami metodycznymi w pracy nad wybranymi tekstami poetyckimi Wojtyły.

 

konferencja dla polonistow idmjp2 18 konferencja dla polonistow idmjp2 20

 

Spotykaliśmy się w Krakowie, w mieście, w którym Karol Wojtyła, kapłan, biskup, kardynał spędził prawie 40. lat swojego życia. Tu na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1938-39 podjął studia polonistyczne, przerwane wybuchem II wojny światowej. Tu na „Białych Morzach”, tuż przy Sanktuarium Świętego Jana Pawła II mieści się siedziba Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Nasza misja, nasza droga została wytyczona przed laty. Chcemy, by poprzez takie spotkania (także w ramach działającej w IDMJP2 „Scenie Papieskiej”) pedagodzy, poloniści, katecheci oraz ci wszyscy, którym leży na sercu zachowanie pamięci o św. Janie Pawle II, nam w tej podróży towarzyszyli.

Partnerem konferencji było Stowarzyszenie Polonistów, a wsparcia medialnego udzieliły redakcje: Radia PLUS oraz portalu Franciszkanska3.pl

Zdjęcia i Opracowanie: Dominika Jamrozy, polonista-teatrolog, koordynator wydarzenia i „Sceny Papieskiej”

 

Fot. Dominika Jamrozy

Newsletter

Zapisz się
do góry