Obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Teatru. Artystom Sceny życzymy wspaniałych wyzwań artystycznych i niezapomnianych kreacji, podziwianych przez rzesze widzów i krytykę.

 

 

 

W swoim pędzie świat wyręcza nas z myślenia, nie dając przystani na namysł.
Może świat opamięta się dopiero wtedy, kiedy przeczuje absurdalność swojej drogi.
To na tej drodze powinniśmy stawiać teatry wybudowane nie tyle z betonu, ile z prawdy. (…)
Mamy może niewiele dróg, które prowadzą do uratowania człowieka,
ale na pewno jedną z nich, choć nieraz błotnistą i trudną, jest teatr.
Swoją terapię rozpoczął jeszcze przed wiekami, ale to dzisiaj wyjątkowo jej potrzebujem
y.1

Leszek Mądzik
– wybitny polski reżyser, scenograf teatralny,
artysta plastyk, założyciel i dyrektor Sceny Plastycznej KUL

 

Człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem,
którego Bóg chciał dla niego samego,
nie może odnaleźć się w pełni inaczej,
jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego

(cyt. z konstytucji Vaticanum II - Gaudium et spes, 24).

 

I też jako dar z siebie Święty Jan Paweł II postrzegał twórczą pracę Artysty na rzecz Sztuki. Doskonale znał teatr i to środowisko, z Ludźmi Sceny łączyły Go więzy przyjaźni.

W okresie okupacji występował w Teatrze Rapsodycznym. Świętej pamięci Mieczysław Kotlarczyk uważał, że moim powołaniem jest żywe słowo i teatr, a Pan Jezus uważał, że kapłaństwo, i jakoś pogodziliśmy się co do tego2.

Zainteresowanych lekturą artykułów poświęconych związkom Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II z Teatrem Mieczysława Kotlarczyka odsyłamy do tekstów zamieszczonych na podstronie „Sceny Papieskiej”.

1 listopada 2016 roku obchodziliśmy 75. rocznicę wystawienia pierwszej premiery Rapsodyków - „Króla Ducha” J. Słowackiego.

http://www.idmjp2.pl/index.php/pl/projekty/scena-papieska/1374-1-listopada-z-krolem-duchem-juliusza-slowackiego
http://www.idmjp2.pl/index.php/pl/projekty/scena-papieska/1366-rapsodycy-na-kliszach-pamieci-od-dzisiaj-na-pl-szczepanskim-w-krakowie
http://www.idmjp2.pl/index.php/pl/projekty/scena-papieska/1382-eucharystia-w-kosciele-sw-krzyza
http://www.idmjp2.pl/index.php/pl/projekty/scena-papieska/1387-w-krakowskim-salonie-poezji-celebrowalismy-slowo

opr. D. Jamrozy


1Cyt. z orędzia do polskiego środowiska teatralnego na Międzynarodowy Dzień Teatru – 27.03.2017 r.
2Cyt. z Przemówienia Jana Pawła II do przedstawicieli świata nauki i kultury zgromadzonych w kościele OO. Paulinów na Skałce, 8 czerwca 1979 r. Kraków

 

Newsletter

Zapisz się
do góry