Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczyna kolejną edycję programu edukacyjnego „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”,  który stanowi integracyjną część wieloletniego projektu cyklicznego „Oblicza dialogu”. Tematyka w roku szkolnym 2015/16: „Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii”. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w całorocznym programie edukacyjnym.

Dostęp do wszystkich wydarzeń bezpłatny.

UWAGA! ZMIANA TERMINU ZGŁOSZEŃ!

Regulamin programu 2015/2016: tutaj

Termin zgłoszenia placówek oświatowych do edycji 2015/16: 20 października 2015 roku.

Karta zgłoszenia: tutaj

Relacja z poprzedniej edycji:
http://obliczadialogu.pl/2015/

E-folder:
http://idmjp2.pl/e-foldery/book-od/index.php

Program edukacyjny „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i pomyślany jako cykliczne, wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze. Program w sposób szczególny przyczynia się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwi upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu.

Realizacja każdej kolejnej edycji odbywa się w terminie wrzesień – czerwiec każdego kolejnego roku szkolnego. Każda edycja kończy się przyznaniem szkole certyfikatu "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju, rok…".

Działania uczniów realizowane pod okiem nauczycieli – koordynatorów w okresie trwania programu obejmują następujące przedsięwzięcia:
· poszukiwanie i gromadzenie wiadomości, materiałów, opracowań dotyczących tematu głównego w danym roku szkolnym,
· stworzenie i systematyczne prowadzenie wspólnej strony internetowej www.obliczadialogu.pl,
· udział zespołów w przedsięwzięciach organizowanych przez podmiot zewnętrzny (wystawa, konferencja, warsztaty, projekty multimedialne, spektakle, pokazy, spotkania, prezentacje i in. realizowane przez ośrodki kultury i edukacji) oraz opisanie tego wydarzenia na prowadzonej stronie internetowej,
· organizację na terenie własnej placówki oświatowej przedsięwzięć związanych z tematyką wielokulturowości oraz zrelacjonowanie tego wydarzenia na prowadzonej stronie internetowej.

W takcie trwania każdej edycji projektu można korzystać z oferty warsztatowej proponowanej przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, w tym zajęć prowadzonych przez pracowników naukowych wyższych uczelni - ulotka do pobrania.

partnerzyoblicza

Newsletter

Zapisz się
do góry