Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczął właśnie cykl warsztatów tematycznych dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych i doktorantów Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji oraz Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego a także członków Fundacji Punkt Kultury.

Podczas proponowanych zajęć młodzież ma okazję dowiedzieć się, jak wyglądał obraz krainy idealnej/zaświatów w tradycji chińskiej, japońskiej, buddyjskiej, majańskiej oraz w judaizmie i w islamie.
Proponowane warsztaty tematyczne są spójne z IV edycją projektu cyklicznego „Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Na program edukacyjny dla młodzieży szkolnej składają się działania na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem.

Hasło tegorocznej edycji: "W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata".

Więcej informacji na stronie projektu: klik

 

Fot. Barbara Munk

 

 

Newsletter

Zapisz się
do góry