10 czerwca 2022 roku w auli św. Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w dwóch konkursach organizowanych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie: „Małopolski Carolus 2022” i „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia 2021/22”.

Read more: Gala Małopolski Carolus oraz Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

 Kapituła Małopolskiego Carolusa na swoim posiedzeniu w dniu 31 maja 2022 w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, wyłoniła laureatów i wyróżnionych zgłoszonych do nagrody Małopolski Carolus 2022.

Read more: Małopolski Carolus – wyniki

„Małopolski Carolus”

to tytuł przyznawany corocznie uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego, którzy wzorując się na Osobie św. Jana Pawła II – Człowieka wielu pasji, rozwijają swoje talenty, zainteresowania i pasje.


To małopolskie wyróżnienie  otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad kształtowaniem charakteru w myśl słów Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”

Tytuł Małopolski Carolus można zdobyć w 4 dziedzinach:

- gemma gemmarum (klejnot nad klejnotami): omnibus edukacyjny,
- artificem commendat opus (dzieło zachwala mistrza): kultura i sztuka,
- mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch): sport,
- littera scripta manet (słowo zapisane pozostaje): literatura.

Uczeń, któremu Kapituła przyznała ten zaszczytny tytuł otrzymuje: nagrodę pieniężną w wysokości 3000 brutto, statuetkę i dyplom.


Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
- Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
- Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski
- Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty
- Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Przyznając tytuł Małopolskiego Carolusa, składamy hołd wielkiemu nauczycielowi i przyjacielowi młodzieży.


Bieżąca edycja projektu

 

 

Wizytówka projektu Małopolski Carolus z logotypami organizatorów i patronów.

Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”. To małopolskie wyróżnienie otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad rozwijaniem swoich zdolności, zainteresowań i pasji.

Read more: Małopolski Carolus - Edycja II

W dniu dzisiejszym, tj. 24 czerwca 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie odbyła się gala wręczenia nagród laureatom konkursu Małopolski Carolus.

Read more: Małopolski Carolus - gala wręczenia nagród

W dniu 7 czerwca 2021 roku w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie Kapituła Malopolskiego Carolusa dokonała wyboru laureatów Konkursu.

Read more: Małopolski Carolus - wyniki

Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”.

Read more: Małopolski Carolus

Newsletter

Zapisz się
do góry