Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na cykl wywiadów przeprowadzanych z wybitnymi osobistościami świata nauki, teologii, religii, kultury „poDIALOGujmy”.

„Pytacie, w jaki sposób pokonać trudności i ożywić dialog, na jakich wartościach należy budować nowe formy przekazu i porozumienia. Starałem się odpowiedzieć na to pytanie przed kilkoma laty w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju i dziś powtarzam: „Dialog wymaga wielkiego wysiłku! Dialog zakłada przede wszystkim solidarne poszukiwanie tego, co prawdziwe, dobre i sprawiedliwe dla każdego człowieka. Tak więc dialog wymaga na wstępie gotowości przyjęcia i otwartości wobec drugiej strony, aby uważnie wysłuchać jej problemów i racji, ponadto wymaga, aby każdy uznał różnice i swoisty charakter drugiego, nie rezygnując jednak z tego, o czym wie, że jest prawdziwe i sprawiedliwe. W szczególności zaś wymaga poszukiwania tego, co jest i pozostaje ludziom wspólne nawet w sytuacji napięcia, sporów i konfliktów. Dialog oznacza zatem dostrzeganie w każdym człowieku bliźniego i dzielenie z nim odpowiedzialności w obliczu prawdy i sprawiedliwości. W tym miejscu staje się jasne, że słowo dialog nie może być praktycznie realizowane bez przestrzegania głównego przekazu Ewangelii, którym jest miłość bliźniego.”

Jan Paweł II, Anioł Pański, Przemówienie do młodzieży, Florencja 19.10.1986r.

„Dialog jest uznaniem niezbywalnej godności ludzkiej. Opiera się na szacunku dla ludzkiego życia. Jest postawieniem na społeczną naturę człowieka, na jego powołanie do nieustannej wspólnej wędrówki, wiodącej do zgodnego spotkania się rozumu, woli i serc ludzkich zwróconych ku temu jednemu celowi, który wyznaczył człowiekowi Stwórca: uczynić ziemię mieszkaniem dla wszystkich, mieszkaniem godnym wszystkich.”

Jan Paweł II, Orędzie z 1. 01 1983, nr 6.          

 


W myśl słów i przesłania św. Jana Pawła II Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczyna cykl wywiadów przeprowadzanych z wybitnymi osobistościami świata nauki, teologii, religii, kultury „poDIALOGujmy”. Chcemy w nich poruszać tematy trudne, czasami niezrozumiałe, ale zawsze w duchu dialogu i otwartości na drugą osobę, bez uprzedzeń czy istniejących stereotypów.

Rozmowy będą publikowane na naszym kanale Youtube oraz profilu Facebook, a także na naszej stronie w dziale IDM.TV.

Playlista Youtube


 

 

 


Wywiad z z ks. prof. Łukaszem Kamykowskim

Magdalena Siemion w rozmowie z ks. prof. Łukaszem Kamykowskim o różnych obliczach dialogu.

Księże Profesorze, Hans Waldenfels, z którym ostatnio przeprowadzałam wywiad powiedział mi, że nie każda rozmowa jest dialogiem. Jak należy to rozumieć? I czym wobec tego jest dialog?

Zgadzam się. Nie każda rozmowa jest dialogiem. Najpierw trzeba poznać ludzi, którym się chce głosić Ewangelię, najpierw trzeba ich zrozumieć i poznać, żeby wiedzieć jak do nich mówić.

Read more: Wywiad z z ks. prof. Łukaszem Kamykowskim
Newsletter

Zapisz się
do góry