Aktualna oferta warsztatów

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej:

Młodzież w czasie zajęć dowiaduje się na temat największej relikwii chrześcijaństwa, a zarazem jednego z najbardziej zagadkowych przedmiotów w historii ludzkości, o którym św. Jan Paweł II mówił jako o zwierciadle Ewangelii i wyzwaniu dla rozumu. Poznaje szczegóły techniczne, historię i wyniki badań naukowych przeprowadzonych na tym niezwykły płótnie.

Warsztaty odbywają się stacjonarnie oraz w sieci.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Read more: Prelekcja "Całun Turyński - wyzwanie dla rozumu" (w sieci/stacjonarne)

Młodzież w czasie zajęć zostaje zaznajomiona z nauczaniem społecznym Kościoła, czym jest państwo i jaka jest jego rola; co to jest społeczeństwo, czym jest naród i czym jest osoba (jednostka); poznaje takie hasła jak demokracja, prawo, gospodarka rynkowa, wolność, godność, dobro wspólne, solidarność, pomocniczość (subsydiarność), patriotyzm.

Warsztaty odbywają się stacjonarnie oraz w sieci.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Read more: Prelekcja "Człowiek - społeczeństwo - państwo w nauczaniu św. Jana Pawła II" (w sieci/stacjonarne)

Celem warsztatów "Teologia ciała. Seks według Jana Pawła II Cię wyzwoli" jest przedstawienie młodemu człowiekowi „teologii ciała” Jana Pawła II, jako alternatywy na współczesną wizję miłości i seksualności promowaną przez obecną kulturę i media.

Warsztaty odbywają się stacjonarnie oraz w sieci.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Read more: Warsztaty papieskie "Teologia ciała. Seks według Jana Pawła II Cię wyzwoli" (stacjonarne/w sieci)

Cykl warsztatów edukacyjnych online dla uczniów szkół podstawowych w formie filmów, które dotyczyć będą najważniejszych miejsc w Wadowicach związanych z dzieciństwem i młodością Karola Wojtyły. Wspólnie z odbiorcami tworzyć będziemy makietę przedwojennego miasta.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Read more: Warsztaty "Miasto Karola Wojtyły" (w sieci)

Celem warsztatów jest przybliżenie osoby Wielkiego Polaka dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym. Młodzi odbiorcy poznają dawne miasto Wadowice oraz Karola Wojtyłę jako chłopca i młodzieńca, a także życie jego przyjaciół. Dowiadują się, co robili uczniowie w wolnym czasie i jakie mieli obowiązki; jak wyglądało życie codzienne ówczesnych Wadowic i jego mieszkańców. Specjalnie przygotowane gry planszowe pomogą uczniom poznać temat.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Oferta przeznaczona jest także DLA ODBIORCÓW Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU
(GRUPY ZORGANIZOWANE).

Read more: Warsztaty tematyczne - "Wadowice Lolka Wojtyły (Papież też był dzieckiem)" (stacjonarne)

Celem warsztatów jest przybliżenie osoby Wielkiego Polaka dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym. Karol Wojtyła uprawiał wiele dyscyplin sportu, miał swoje preferencje jako kibic. W czasie swojego pontyfikatu na audiencjach przyjął dziesiątki delegacji klubów i organizacji sportowych, jak również byłych i czynnych zawodników. Jan Paweł II był niewątpliwie najbardziej "usportowionym” ze wszystkich papieży. Dotychczas żaden z przywódców Kościoła nie zajmował się sportem na tak dużą skalę, wiele miejsca poświęcił również sportowi w swoim nauczaniu. Uczniowie poznają sylwetkę Ojca Świętego i zastanowią się, jak sposób sport wpływa na charakter człowieka?

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE! 

Read more: Warsztaty tematyczne - "Papież sportowiec" (stacjonarne)

Celem warsztatów jest przybliżenie osoby Wielkiego Polaka dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym. Uczniowie będą mieli okazję zobaczyć, jak wyglądały spotkania Jana Pawła II z dziećmi z różnych stron świata. Poznają charakterystyczne elementy kultury, obyczajów i tradycji różnych regionów. Zapoznają się także z ekspozycją tematyczną przygotowaną przez Instytut: „Ufne serca. Jan Paweł II - papież dzieci”.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Read more: Warsztaty tematyczne - "Największą radością papieskiego serca są dzieci" (stacjonarne)

Celem warsztatów jest przybliżenie osoby Wielkiego Polaka dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jednym z najważniejszych wyróżników pontyfikatu Jana Pawła II były pielgrzymki. Ojciec Święty sam nazywał się „wędrującym pasterzem”. Papież odwiedzał liczne kraje świata. Uczniowie będą mieli okazje poznać niektóre miejsca, zgromadzić informacje o pielgrzymkach i regionach odwiedzanych przez papieża. Poznają charakterystyczne elementy kultury, obyczajów i tradycji  różnych regionów świata.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE! 

Read more: Warsztaty tematyczne - "Jan Paweł II Pielgrzym" (stacjonarne)

Celem warsztatów jest przybliżenie młodemu odbiorcy historii powstania i struktury najmniejszego państwa świata. Zapraszamy do Watykanu, najmniejszego państwa świata. Tu poznacie niesamowitą architekturę Stolicy Apostolskiej. Odwiedzicie także Watykańskie Muzea, które powstały ze zbiorów dzieł sztuki zgromadzonych przez poszczególnych papieży. Wraz z tłumem wiernych będziecie mieli okazję spotkać się z papieżem podczas cotygodniowej audiencji na Placu Świętego Piotra, a następnie odpocząć w watykańskich ogrodach. Specjalnie przygotowane gry planszowe pomogą uczniom poznać temat.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Read more: Warsztaty tematyczne - "Z wizytą w Watykanie" (stacjonarne)

Po ukończeniu wadowickiego gimnazjum Karol Wojtyła wraz z tatą przeprowadził się do Krakowa, by tu zrealizować jedno ze swoich wielkich marzeń – rozpocząć studia polonistyczne na najstarszym w Polsce uniwersytecie – Uniwersytecie Jagiellońskim. Przyszły papież mieszkał tu 40 lat, do momentu powołania Go na Stolicę Piotrową 16 października 1978 roku. Specjalnie przygotowane gry planszowe pomogą uczniom poznać temat.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Read more: Warsztaty tematyczne "Kraków Karola Wojtyły" (stacjonarne)

Nadzieja to jeden z wyznaczników pontyfikatu Jana Pawła II. W swoich wypowiedziach papież często odwoływał się do nadziei w różnych kontekstach. Uważał, że nadzieja jest to „cnota typowa dla homo viator, człowieka pielgrzyma”. Celem proponowanych warsztatów jest przybliżenie młodemu odbiorcy osoby Karola Wojtyły/Jana Pawła II ze szczególnym podkreśleniem jego życiowej postawy wyrażającej się w nadziei jako optymistycznym podejściu do świata, a także w nadziei i trosce o każdego człowieka – zwłaszcza dziecka, jego godności oraz w trosce o dobro wspólne. Tematyka warsztatów jest zgodna z nową podstawą programową dla szkół podstawowych, gdzie jedną z zaproponowanych lektur uzupełniających jest tekst „Przekroczyć próg nadziei”.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Read more: Warsztaty tematyczne - „Jan Paweł II – człowiek nadziei” (stacjonarne)

Cały pontyfikat papieża związany był ze światowymi inicjatywami na rzecz dialogu i pojednania międzyreligijnego. Jan Paweł II zawsze stał po stronie człowieka, ponad ideologiami. Był autorytetem w kwestiach religijnych a także historycznych, kulturowych, społecznych i politycznych. Zajęcia łączą część teoretyczną z zajęciami praktycznymi kształtującymi u młodego człowieka postawę otwartości na inne kultury i religie, zwalczającą stereotypy, skierowaną na poznanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Specjalnie przygotowane gry planszowe pomogą uczniom poznać temat.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Read more: Warsztaty tematyczne - "Jan Paweł II – człowiek dialogu” (stacjonarne)

Celem zaproponowanych zajęć jest zwrócenie uwagi młodego odbiorcy na wspólne potrzeby kulturowe i religijne ludzi pod różnymi szerokościami geograficznymi, na przykładzie obrazu arkadyjskiego - motywu szeroko występującego kulturze i religiach, w tym religiach monoteistycznych.

Uczestnictwo w warsztatach jest BEZPŁATNE!

Read more: Warsztaty tematyczne „W poszukiwaniu upragnionej Arkadii”

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

Newsletter

Zapisz się
do góry