Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie zapraszają uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego do udziału Papieskim Konkursie na 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II. 

 

To Wy jesteście ludźmi jutra. Przyszłość jest w waszych sercach i rękach
Jan Paweł II
ŚDM, Toronto, 2002

 

Konkurs składać się będzie z trzech etapów:

1. l etap szkolny - 4 grudnia 2019 r.
2. II etap rejonowy - 20 lutego 2020 r.
3. III etap wojewódzki - 28 kwietnia 2020 r.

Konkurs polegał będzie na rozwiązaniu testów wiedzy w I i II etapie, a w III napisanie pracy literackiej na podstawie poznanej literatury i własnych doświadczeń.

 

Nagrodą dla laureatów i ich opiekunów jest tygodniowa wycieczka do Rzymu.

 

Formularz zgłoszeniowy nalezy przekazać do 15 listopada 2019 r.  PRZEDŁUŻONY TERMIN ZGŁOSZEŃ!

Szczegóły w regulaminie

Regulamin do pobrania w .pdf

 

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej

 

logo minister

 


Konkurs tematyczny
dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych
z terenu województwa małopolskiego
w roku szkolnym 2019/2020

„Papieski Konkurs na 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II”

REGULAMIN

 

§ 1
Cele Konkursu

1. Przypomnienie postaci niezwykłego człowieka, charyzmatycznego przywódcy, wielkiego Małopolanina, syna polskiej ziemi, papieża młodych, budowniczego cywilizacji miłości i pokoju.
2. Przedstawienie nauczania Jana Pawła II z Jego pielgrzymek do Polski.
3. Przypomnienie przesłania kierowanego do młodych całego świata.
4. Wdrażanie zasad nauczania Jana Pawła II w codzienne życie.
5. Uczestnictwo w obchodach 100 – lecia urodzin Karola Wojtyły.

§ 2
Uczestnicy

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, dostępne dla każdego ucznia z klas 6-8 małopolskich szkól podstawowych.


§ 3
Organizatorzy

1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30 w Krakowie.
2. Współorganizatorami Konkursu są:
a) Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, Kanonicza 25, 31-002 Kraków
b) Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie
c) Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie z siedzibą na os. Teatralnym 4a w Krakowie.

§ 4

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki i sposób przeprowadzenia Konkursu „Papieski Konkurs na 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II”.
2. Do końca września 2019r. nastąpi ogłoszenie regulaminu Konkursu na stronie internetowej Organizatora i Współorganizatorów Konkursu.
3. Zgłoszenie szkoły do udziału następuje poprzez przesłanie karty zgłoszenia (Załącznik nr 1) na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ostateczny termin zgłoszeń szkół do Konkursu upływa 15 listopada 2019 r. (przedłużony termin zgłoszeń)
4. Organizator powołuje w drodze zarządzenia Wojewódzką Komisję Konkursową


§ 5
Zasady konkursu

Konkurs jest trzyetapowy:
1. l etap szkolny - 4 grudnia 2019 r.
a) Dyrektor powołuje Szkolną Komisję Konkursową.
b) Każdy uczeń przed przystąpieniem do konkursu dostarcza do dyrektora szkoły zgodę rodzica/prawnego opiekuna / na udział w konkursie (Załącznik nr 2).
c) W dniu 4 grudnia 2019 r do godz. 11.00 zgłoszone szkoły otrzymają drogą elektroniczną zestawy konkursowe. Szkolna Komisja Konkursowa, która przeprowadza konkurs, drukuje po jednym egzemplarzu dla każdego uczestnika
d) Szkolna Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac zgodnie z kluczem przesłanym przez Wojewódzką Komisję Konkursową.
e) Zakres tematyczny l etapu: biografia Karola Wojtyły – dzieciństwo, młodość, kapłaństwo, biskupstwo i wybór na Stolicę Piotrową

Bibliografia:
• M. Burghardt, Wadowickie korzenie Karola Wojtyły, Wadowice 2013, rozdz. III i V.
- Rozdział 3 (.pdf)
- Rozdział 5 (.pdf)
• S. Dziedzic, Romantyk Boży, Kraków 2014
• Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich,
Kraków 1996.
• strona : www.santojp2.pl – (zakładka: młodość, kapłaństwo).
Linki: (https://santojp2.pl/mlodosc/ , https://santojp2.pl/kaplanstwo/ )

f) Etap szkolny składa się z pytań zamkniętych i otwartych i trwa 45 minut.
g) Do następnego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali 80% punktów możliwych do zdobycia.
h) Wyniki etapu szkolnego należy przesłać do dnia 16 grudnia 2019 r. drogą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zgodnie z formularzem (Załącznik nr 3).

2. II etap rejonowy - 20 lutego 2020r.

a) Etap rejonowy przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa
b) Informacja o miejscu przeprowadzenia etapu rejonowego wraz z listą zakwalifikowanych osób zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora, www.idmjp2.pl do 15 stycznia 2020r.
c) Zakres tematyczny II etapu: Pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny.


Bibliografia:
• I Pielgrzymka - Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach 9 czerwca 1979r. w Krakowie
• II Pielgrzymka – Apel Jasnogórski. Rozważanie wygłoszone do młodzieży w Częstochowie, 1983r.
• III Pielgrzymka - Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny w Tarnowie, 1987r.
• IV Pielgrzymka – Homilia w czasie mszy św. w Kielceach-Masłowie (lotnisko), 1991r.
• V Pielgrzymka - Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na wzgórzu „Kaplicówka” w Skoczowie, 1995r.
• VI Pielgrzymka - Homilia podczas kanonizacji bł. Jadwigi Królowej w Krakowie, 1997r.
• VII Pielgrzymka - Homilia podczas Mszy św. w Sandomierzu w 1999r.
• VIII Pielgrzymka - Homilia podczas Mszy św. z okazji konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, 2002r.
• Film Roberta Kaczmarka "Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny" z 2003 roku.
Scenariusz: Robert Kaczmarek, Dominik Rutkowski
Zdjęcia: Andrzej Adamczak
Dźwięk: Mirosław Rok
Montaż: Bartosz Iłowski
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Q05xHqDukik


d) Ponadto obowiązuje znajomość treści z I etapu.
e) Test z drugiego etapu składa się z pytań zamkniętych i otwartych i będzie trwał 60 minut.
f) Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowani zostaną uczniowie którzy w etapie rejonowym uzyskają co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.
g) Wyniki etapu rejonowego zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora, www.idmjp2.pl do dnia 5 marca 2020r.


3. III etap wojewódzki - 28 kwietnia 2020r.

a) Etap wojewódzki przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa
b) Informacja o miejscu przeprowadzenia etapu wojewódzkiego wraz z listą zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie Organizatora, www.idmjp2.pl.
c) Tytuł finalisty Konkursu otrzymuje uczeń, który na etapie wojewódzkim uzyskał minimum 70% możliwych punktów do zdobycia.
d) Tytuł laureata konkursu otrzymuje uczeń, który na etapie wojewódzkim uzyskał minimum 85% punktów możliwych do zdobycia.
e) Zakres tematyczny III etapu: Przemówienia podczas spotkań z młodymi.

Bibliografia:
• I ŚDM 23.03.1986 Rzym, Zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest w was.
• II ŚDM 11-12.04.1987 Buenos Aires, Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam.
• III ŚDM 27.03.1988 Rzym, Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.
• IV ŚDM 19-20.08.1989 Santiago de Compostella, Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem.
• V ŚDM 08.04.1990 Rzym, Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami.
• VI ŚDM 14-15.08.1991 Częstochowa, Otrzymaliście ducha przybrania za synów.
• VII ŚDM 12.04.1992 Rzym, Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię.
• VIII ŚDM 12-15.08.1993 Denver, Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości.
• IX ŚDM 27.03.1994 Rzym, Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.
• X ŚDM 13-15.01.1995 Manila, Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.
• XI ŚDM 31.03.1996 Rzym, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.
• XII ŚDM 24.08.1997 Paryż] Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie.
• XIII ŚDM 05.04.1998 Rzym, Duch Święty nauczy was wszystkiego.
• XIV ŚDM 28.03.1999 Rzym, Jezus Chrystus jest Panem czasu i dziejów;
• XV ŚDM 20-23.08.2000 Rzym, Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
• XVI ŚDM 08.04.2001 Rzym, Młodzieży, „Kto chce iść za mną niech się zaprze samego siebie... i niech mnie naśladuje.
• XVII ŚDM 25-28.07.2002 Toronto, Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata .
• XVIII ŚDM 13.04.2003 Rzym i Kościoły lokalne, Oto Matka Twoja.
• List apostolski do młodzieży z całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodych, 1985

f) Ponadto obowiązuje znajomość treści z I i II etapu.
g) Etap wojewódzki będzie polegał na wykonaniu dłuższej formy pisemnej na wskazany temat. Czas trwania 120 minut.
h) Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora Konkursu - www.idmjp2.pl do dnia 8 maja 2020r.
i) Wojewódzka Komisja Konkursowa zorganizuje uroczyste zakończenie konkursu. Gala finałowa odbędzie się w Krakowie w Centrum Jana Pawła II na Białych Morzach. O dokładnym terminie finałowej gali, finaliści i laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową i telefoniczną.


§ 6
Nagrody

1. Nagrodą dla laureatów i ich opiekunów jest tygodniowa wycieczka do Rzymu (początek czerwca 2020r.)
2. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.


§ 7
Ochrona danych osobowych

1. Przez zgłoszenie udziału w Konkursie rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora – Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym publikacją danych osobowych uczestnika konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
2. Poprzez zgłoszenie szkoły w Konkursie, osoby podające swoje dane osobowe jako opiekunowie Konkursu z danych szkół, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa szkoły w Konkursie.
3. Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika – jego rodzice lub opiekunowie prawni, a także opiekunowie Konkursu z poszczególnych szkół, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, (dalej: „Instytut”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u administratora to: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator przekazuje dane Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Administrator będzie przechowywał dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, tam, gdzie dane przetwarzane są na podstawie zgody, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, dla których je zgromadzono. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


§8
Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Newsletter

Zapisz się
do góry